ประกวด “GPSC Young Social Innovator 2019” ชิงโอกาสไปแข่งระดับนานาชาติ

มาแล้ว! การประกวดที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงวงจรการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพจากการเข้าใจและระบุปัญหา จนถึงการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “GPSC Young Social Innovator 2019” ชิงถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อนำใช้จริงในชุมชน

 

 

ลักษณะผลงาน:

นำเสนอแนวคิดโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จริง ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

 

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด:

– ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน

– สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 20 ปีบริบูรณ์

– กรณีเข้าร่วมในนามสถาบันการศึกษา : สมาชิกต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า

– กรณีเข้าร่วมในนามชุมชน : สมาชิกและที่ปรึกษาโครงการต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนเดียวกัน

– ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

– สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ต้องสามารถร่วมพัฒนาผลงานได้ตลอดโครงการ

 

กำหนดระยะเวลา:

ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันนี้ 30 กันยายน 2562 เวลา 23.59 น.

– ประกาศผลเข้ารอบ 30 ทีม วันที่ 7 ตุลาคม 2562

– เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันคัดเลือกเข้ารอบ 5 ทีม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562

 

ติดตอสอบถาม:

– Facebook : www.facebook.com/GPSCyoungsocialinnovator

– Line : addmeadmin

– Tel : 064-9978836

 

ที่มา: GPSC Young Social Innovator

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...