University of Melbourne มอบทุนป.ตรี 25-50% ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

University of Melbourne มหาวิทยาลัยในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนสนับสนุนในหลักสูตรปริญญาตรี Bachelor of Arts International โดยเปิดรับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ศรีลังกา เมียนมา เวียดนาม และประเทศไทย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 25-50%

-จำนวน 23 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา การเมืองและสังคมศึกษา การศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ศรีลังกา เมียนมา เวียดนาม และประเทศไทย

-สมัครเข้าเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา การเมืองและสังคมศึกษา การศึกษาภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมศึกษา

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนหลักสูตรป.ตรี สาขาที่กำหนด จากนั้นนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ ไม่มีใบสมัครแยกต่างหาก

 

ปิดรับสมัคร:

30 ตุลาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.unimelb.edu.au 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...