Thailand Elite รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Elite Personal Assistant เพิ่มเติม!!

Thailand Elite รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Elite Personal Assistant เพิ่มเติม 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ รายละเอียดการรับสมัครงานมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย/เพศหญิง

2. เพศหญิงต้องมีส่วนสูงขั้นต่ำ 162 ซม. / เพศชายต้องมีส่วนสูงขั้นต่ำ 175 ซม.

2. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์

4. สัญชาติไทย และมีอายุอย่างน้อย 22 ปี

5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

6. มีคะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป

7. มีประสบการณ์การทำงานด้าน Customer Services / Ground Officer หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว (หากมีความสามารถภาษาที่สามเช่น ภาษาจีน เกาหลี หรือญี่ปุ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

9. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

10. สามารถทำงานเป็นกะได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาหลักฐานยืนยันการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

– สำเนาวุฒิการศึกษา

– ใบรับรองแพทย์

–  CV

 

วิธีการสมัคร:

นำหลักฐานทั้งหมดไปสมัครงานด้วยตนเอง (ชุดสูท) ตามที่อยู่ต่อไปนี้

Thailand Elite office Suvarnabhumi Airport by yourself only (2nd Floor, Near Tourist Polices Office, Entrance No.3)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaicabincrew.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...