เชิญประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” ชิงเงินรางวัล+ใบประกาศนียบัตร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปวช และผู้สนใจ
เข้าร่วมประกวดวาดภาพในงาน OPEN HOUSE PSG 2019 ครั้งที่ 2 ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” ชิงเงินรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะความรู้ทางด้านศิลปะผ่านการประกวด

2. เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้เรียนรู้ถึงชีวประวัติของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร

3. เพื่อสนับสนุนนักเรียน และผู้ที่สนใจได้พัฒนาทักษะฝีมือทางด้านศิลปะและมีโอกาสที่จะเผยเเพร่ให้สาธารณชนได้ชื่นชม

 

การพิจารณาการตัดสินผลงาน

1. เนื้อหา พิจารณาจากการเเสดงถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวด ความสอดคล้องของเนื้อหาตามหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอ

2. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์

 

รางวัล

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

– รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท

– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช หรือเทียบเท่า

– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท

– รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครแข่งขัน ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อสถาบัน และชั้นปีที่ศึกษา ผ่านทาง Email: psg.su2019@gmail.com
หรือผ่านทาง Facebook : สโมสรนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

 

ปิดรับสมัคร:

27 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สโมสรนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...