ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง” ชิงของรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท!!

มาส่งภาพถ่ายเจ๋งๆ พร้อมสื่อความหมายให้โลกรู้ด้วยฝีมือคุณ ด้วยพลังในแบบที่คุณเองเป็นผู้นิยาม Dunlopillo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง” ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

 

 

กติกา ข้อกำหนด และเงื่อนไข:

– “เป็นเพื่อนกันก่อน” เข้า LINE เพิ่มเพื่อนกับ LINE ID : @Dunlopillothai และ เลือกเมนูลงทะเบียนกิจกรรม-กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

– ออกค้นหาความหมาย และถ่ายภาพในหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง” ในรูปแบบเฉพาะของตนเอง ที่สื่อถึง “พลัง” ที่ได้รับหลังการได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

– อัปโหลดรูปภาพการ “ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง” ของท่านมายัง www.dunlopilloliveyourlifetothefullest.com (หรือเลือกเมนู “อัปโหลดรูปภาพ” ในช่องทาง LINE ID : @Dunlopillothai )

– กด Share ไปยัง Facebook ของตนเอง ตั้งค่าเป็น สาธารณะ (Public) พร้อมใส่ #ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง #LiveYourLifeToTheFullest

– สามารถร่วมกิจกรรมได้ภายในวันนี้ – 13 สิงหาคม 2562

– ประกาศผลรางวัลรูปภาพที่มีพลังที่สุด วันที่ 2 กันยายน 2562

– หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมประกวด สามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งทางระบบจะบันทึกเฉพาะรูปล่าสุดที่ผู้เข้าร่วมประกวดอัปโหลดเท่านั้น โดยอัปโหลดอีกครั้งได้ที่เมนู “อัปโหลดรูปภาพ” ในช่องทาง LINE ID : @Dunlopillothai

 

หลักเกณฑ์และกฏกติกาในการส่งภาพประกวด:

– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุล จริง หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน

– สามารถอัปโหลดภาพถ่ายเพื่อส่งเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ครั้ง (ครั้งละ 1 รูปภาพ) โดยอัปโหลดอีกครั้งได้ที่เมนู “อัปโหลดรูปภาพ” ทางเมนูในช่องทาง LINE ID : @Dunlopillothai

– ระบบจะบันทึกเฉพาะรูปภาพล่าสุดของผู้เข้าร่วมประกวดแต่ละท่านเท่านั้น

– ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ โดยห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งประกวดหรือ ส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือ องค์กรอื่นใด และต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายบนเว็บไซต์

– ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็นภาพที่สื่อแนวลามก หรือ อนาจารและขัดต่อศีลธรรมอันดี

– หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุ หรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของวัตถุและบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์อื่นใดโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น

– ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ถูกปรับแต่งภาพหรือตัดต่อภาพ

– บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ในการพิจารณา และปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อแบรนด์ ลิขสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

– หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ ทางบริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด มีอำนาจในการตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะ

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทางบริษัทมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ ในการเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ จัดแสดงในที่ต่างๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายผ่านสารสนเทศทุกประเภทได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย

– บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ในการนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือตกแต่ง หรือใช้ในงานออกสื่อต่างๆ

– ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งมอบไฟล์ต้นฉบับ โดยที่ไม่ปรากฏลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด

– ในกรณีที่เกิดการฟ้องร้องจากบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับรูปภาพที่ส่งเข้าประกวด ทาง Dunlopillo จะไม่รับผิดชอบในกรณีใดทั้งสิ้น และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวด:

ลุ้นรับรางวัล กล้อง Leica Q (Typ 116) และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท ด้วยรูปภาพที่มีพลังที่สุดของคุณ

– รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ กล้อง Leica Q (Typ 116) Digital Camera wields a full-frame 24.2-megapixel มูลค่า 168,400 บาท และ ที่นอน Dunlopillo รุ่น Preston มูลค่า 149,129 บาท 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ ที่นอน Dunlopillo รุ่น Inspire มูลค่า 142,741 บาท 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับ ที่นอน Dunlopillo รุ่น Reflection มูลค่า 131,414 บาท 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จะได้รับ ที่นอน Dunlopillo รุ่น Excellency มูลค่า 69,900 บาท 1 รางวัล

– รางวัลชมเชย จะได้รับ หมอนขนห่าน Goose dawn 1000 G. มูลค่า 13,900 อีก 20 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

LINE ID : @Dunlopillothai

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...