ทุนป.ตรี และป.โท สำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา สนับสนุนโดย U. of Bradford

University of Bradford มหาวิทยาลัยในแบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษา Sports Scholarship Scheme สำหรับนักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่ University of Bradford

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £1000 (ประมาณ 39,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-คุณสมบัติผู้สมัคร คลิก

-ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

อธิบายถึงแรงบันดาลใจด้านกีฬาและอาชีพของคุณ โดยสรุปว่าทำไมถึงคิดว่าคุณคู่ควรแก่ทุนการศึกษาด้านกีฬานี้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่ University of Bradford หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครทุนการศึกษาแล้วส่งไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

2 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bradford.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...