ทุนเรียนป.โท ด้านดนตรีที่ University of Aberdee สหราชอาณาจักร

University of Aberdee เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อด้านดนตรีในระดับปริญญาโท สมัครรับทุน “The Carlaw-Ogston Master of Music Scholarship” ประจำปี 2019-20

รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £2,000 (ประมาณ 78,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทด้านดนตรี (Master of Music )

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)

2. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านดนตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 2 ขึ้นไป

3. สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ด้านดนตรี (Master of Music) ณ University of Aberdeen ในปีการศึกษา 2019-2020

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– ตัวอย่างผลงาน

– จดหมายแนะนำตัว (Cover Letter)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ www.abdn.ac.uk

และส่งเอกสารขอทุนทั้งหมดไปยัง Mr Euan Crabb (Carlaw-Ogston Master of Music Scholarship), Department of Music, University of Aberdeen, MacRobert Building, King’s College, Aberdeen, AB24 5UA, SCOTLAND, UK

 

ปิดรับสมัคร:

5 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.abdn.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...