มาแล้ว!! ทุนเรียนต่อป.ตรี โท และเอก ที่ State University of Malang อินโดนีเซีย

State University of Malang แจกทุน “UM-ISS International Student Scholarship” ให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รายละเอียดทุนการศึกษามีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและเข้าเรียนคอร์สเรียนภาษาระยะสั้นฟรี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท และเอกในสาขาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย State University of Malang

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. มีความเป็นผู้นำ

3. มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL หรือ IELTS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ภาพถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ทรานสคริปต์

– หนังสือรับรอง

– หลักฐานคะแนน TOEFL หรือ IELTS

– ใบรับรองแพทย์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่ http://bit.do/eTtaR

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

um.ac.id

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...