ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานฯ+ ทุนการศึกษา+อื่นๆ

กลับมาอีกครั้ง! กับการประกวดทักษะภาษาที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถ พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษาแห่งเกียรติยศ!!

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛能能技言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILLS CONTEST ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 หัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

 

 

รายละเอียดการประกวด:

– ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

– ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนกลางได้

– ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม

 

การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้

– กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

– กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)

– กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

– กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)

 

ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้

– เล่านิทานจีน หัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข”

– ท่องกลอนจีน หัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข”

– ร้องเพลงจีน หัวข้อ “สมบูรณ์พูนสุข”

 

สำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้

– เตรียมการแสดงชุดเดิม เพื่อมาแข่งขันอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ

– พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD

– เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน สำเนา 4 ชุด เพื่อให้กับทางคณะ กรรมการได้พิจารณา

*หมายเหตุ โดยส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับทางคณะกรรมการผู้จัดโครงการ ก่อนวันตัดสิน 1 อาทิตย์

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ:

– ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร บัดนี้ – วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น ทางเว็บไซต์ www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com

– วันแข่งขันรอบตัดสิน ประกาศให้ทราบผ่านทาง www.nanmee.com

– ผู้เข้ารอบคัดเลือก10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น แสดงสดบนเวที

– ประกาศผลการตัดสิน สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารบริษัท นานมี จากัด (ชั้น 3) 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษานานมี)

– อีเมล nmla@nanmee.com

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...