มาแล้ว!! 3 โปรแกรมทุน DAAD EPOS ระดับป.โท ณ มหาวิทยาลัย TH Köln ประเทศเยอรมนี

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุน DAAD ระดับปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัย TH Köln ประเทศเยอรมนี โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีให้เลือกทั้งสิ้น 3 โปรแกรมทุน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โปรแกรมทุนที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

1. Natural Resources Management and Development

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrm-master.info/

2. Integrated Water Resources Management

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iwrm-master.info/

3. Renewable Energy Management

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2KnijyC

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัย TH Köln หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครทุนสามารถยื่นใบสมัครตรงไปที่มหาวิทยาลัย TH Köln เพื่อขอรับทุนในสาขาที่กำหนด

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nrm-master.info

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...