มาแล้ว!! UMAP Discovery Camp 2019 กิจกรรมบรรยายและทัศนศึกษาที่ไต้หวัน

UMAP International Secretariat ประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Camp ประจำปี 2019 ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการไต้วัน ร่วมกับ UMAP Taiwan National Secretariat และ Fu Jen Catholic University (Taiwan)

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบรรยายและทัศนศึกษาเพื่อเป็นเข้าถึงและเรียนรู้วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมไต้หวัน ตลอดจนตระหนักถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน (ได้รับ 4 หน่วยกิต 72 ชั่วโมง)

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นที่ Fu Jen Catholic University ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2562 ภายใต้ Theme: Contemporary Taiwan

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นักศึกษาต่างชาติมีโควต้าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โอกาสเข้าร่วม UMAP Discovery Camp 2019 ณ ประเทศไต้หวันระหว่างวันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เสนอชื่อได้มหาวิทยาลัยละ 2 ราย โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

– อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี โดยยื่นผลคะแนนดังแจ้ง

– สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือไปจากที่โครงการฯ ดูแลรับผิดชอบ

 

วิธีการสมัคร:

นิสิตที่สนใจให้ดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมยื่น Official Transcript, Statement of purpose และ a recommendation letter ยื่นผ่านคณะต้นสังกัดส่งไปยังกองฯ ต่างประเทศ

 

ปิดรับสมัคร:

22 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

umap.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...