ONCEs Thailand รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ใครอยากได้ประสบการณ์ดีๆ สมัครเลย

ONCEs Thailand เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับเยาวชน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

ล่าสุด ONCEs Thailand กำลังมองหานิสิต นักศึกษา ที่ชอบในงานด้านการศึกษา ชอบจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ตลอดจนพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ ระดับชั้น ปี 2-4 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับองค์กร

 

 

เหมาะสำหรับ

– คนที่สนใจด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ

– คนที่อยากได้ประสบการณ์การการทำงานจริง

– ในการฝึกงานจะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงานตลอดจนการปฏิบัติงาน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

Graphic designer (2 คน)

คุณสมบัติ

– กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น

– มีความคิดสร้างสรรค์

– ใช้โปรแกรม Adobe illustor / Photoshop ได้

 

Content creator(1 คน)

คุณสมบัติ

– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น

– ติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำ

– จับประเด็นและถ่ายทอดออกมาได้น่าสนใจ

 

Project manager (2 คน)

คุณสมบัติ

– กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น

– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

– รับความกดดันได้ดี

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครขอฝึกงานได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ONCEs Thailand พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...