Ontario Aerospace Council มอบทุนเรียนต่อด้านการบิน ที่มหาวิทยาลัยในออนแทรีโอ

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านการบิน ด้วยขณะนี้ Ontario Aerospace Council กำลังจัดมอบทุนการศึกษา OAC Scholarships for Aerospace Studies สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อด้านการบินและอวกาศที่มหาวิทยาลัยในออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด $2,500.00 CAD (ประมาณ 59,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ด้านการบินและอวกาศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาทุกสัญชาติ

-เรียนอยู่ปีสุดท้ายในไฮสกูล และกำลังจะเข้าเรียนต่อด้านการบินและอวกาศที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในออนแทรีโอ และลงทะเบียนในหลักสูตรการบินและอวกาศที่วิทยาลัยออนแทรีโอ สำหรับปีการศึกษา 2019 – 2020

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เรียงความระบุถึงความสนใจด้านการบินและอวกาศและแรงบันดาลใจในอาชีพ (จำนวน 500 – 700 คำ)

-จดหมายตอบรับเข้าเรียนต่อจากสถาบันการศึกษาที่นักเรียนเลือก

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-รายงานทางวิชาการที่ออกโดยสถาบันการศึกษาปัจจุบันของผู้สมัครสำหรับปีการศึกษา 2018 – 2019 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 75% ขึ้นไปในปีการศึกษาปัจจุบัน

-ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สำหรับการสมัครในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยออนแทรีโอ หลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดไปที่อีเมล [email protected] หรือทางไปรษณีย์ที่ 23-40 Grayrocks Avenue Hamilton ON L8W 3S1

 

ปิดรับสมัคร:

3 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

theoac.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...