IWC มอบทุนป.โท ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เรียนต่อที่มหา’ลัยในออสเตรเลีย

International Water Centre (IWC) มอบทุนการศึกษา IWC Masters Scholarships ในระดับปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (MIWM) ที่ Griffith University มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย โดยมอบให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านทรัพยากรน้ำในอนาคต

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนประเภทผู้นำด้านทรัพยากรน้จากประเทศที่มีความสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ละตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง โดยหนึ่งในทุนการศึกษาเหล่านี้จะถูกมอบให้กับผู้สมัครหญิง

– ทุนการศึกษาแต่ละทุนมีมูลค่าประมาณ AU $ 92,645 (ประมาณ 2.1 ล้านบาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ตั๋วเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษา วีซ่านักเรียน และการประกันสุขภาพในต่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ IWC (MIWM)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ในการสมัครทุนการศึกษา IWC Masters ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี (งานที่ได้รับค่าจ้างหรือประสบการณ์การเป็นอาสาสมัคร) ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 

วิธีการสมัคร:

ตรวจสอบข้อกำหนดเข้าเรียนต่อ ที่นี่ ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019

 

ปิดรับสมัคร:

– เปิดรับสมัครในวันที่ 1 พฤษภาคม 2019

– ปิดรับสมัครในวันที่ 1 สิงหาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.watercentre.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...