รับสมัครแล้ว!! โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยียม-ไทย

สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน Academic for Research and Higher Education (ARES) ประเทศเบลเยียม เปิดรับสมัครอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาไทยภูมิภาคเอเชีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

อาจารย์คู่ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินทุนคู่ละ 5,000€/เดือน (ประมาณ 179,000 บาท) (มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 15,000€ (ประมาณ 538,000 บาท) สำหรับการแลกเปลี่ยนระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน (คนละ 15 วัน)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารทั้งหมดในรูปแบบไฟล์สกุล .PDF ไปยังอีเมล international@ares-ac.be

 

ปิดรับสมัคร:

24 เมษายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ares-ac.be หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Ms. Florence Maertens ได้ที่ โทรศัพท์ +32 2 225 5506 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ florence.maertensaares-acbe

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...