“คนรักสุนัข Dog Lover” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ พร้อมเกียรติบัตรรับรอง

จุฬาฯ จัดคอร์สเรียนออนไลน์วิชา “คนรักสุนัข Dog Lover” เป็นวิชาที่เริ่มต้นจากคนที่รักสุนัขและลงท้ายด้วยความเข้าใจว่าจะต้องดูแลสุนัขอย่างไร

เนื้อหาวิชานี้เปรียบเหมือนคู่มือการเลี้ยงสุนัขเบื้องต้น เพราะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลือกสุนัข การเข้าใจพฤติกรรมของสุนัข การดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเลือกอาหาร เป็นต้น

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 10 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยง และดูแลสุนัขมากยิ่งขึ้น

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงและการดูแลสุนัขนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

คณาจารย์จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...