U. of Strathclyde มอบทุนบัณฑิตศึกษา สาขา Modern Languages มูลค่า 202,000 บาท

Strathclyde Prestige Award for Excellence in Applied Gender Studies in the UK, 2019 ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขา Modern Languages โดยเปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเริ่มเรียนที่ University of Strathclyde ในเดือนกันยายน ปี 2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £5,000 (ประมาณ 202,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาสมัยใหม่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลก

-ลงทะเบียนเรียนในเดือนกันยายน ปี 2019

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 หรือเทียบเท่า

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนต่อใน MSc Applied Gender Studies

-เขียนเรียงความ 300 คำ แสดงถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมใน Applied Gender Studies

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.strath.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...