ทุนป.เอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100% ณ U. of Warwick

School of Engineering ภาควิชาที่ University of Warwick มหาวิทยาลัยในคอเวนทรี ประเทศอังกฤษ มีความยินดีมอบทุนการศึกษา PhD studentship in Microgrid or Machine Learning เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้การสนับสนุนนักศึกษาจากทั่วโลกโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง (2:1) จากสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เบี้ยเลี้ยงรายปีในอัตรามารตฐาน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100% ในอัตราสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 3 ปี นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้แต่ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ด้าน Microgrid หรือ Machine Learning

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก

-เป็นผู้ที่ได้รับหรือกำลังจะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง (2:1)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-ใบแสดงผลการศึกษา

-จดหมายแนะนำตัว

-อธิบายถึงความสนใจในการเรียนปริญญาเอกในสาขานี้ และส่งปที่อีเมล [email protected] โดยใส่หัวเรื่องว่า ‘PhD Application’

 

วิธีการสมัคร:

-หากผ่านการสัมภาษณ์ให้นักศึกษาส่งใบสมัครอย่างเป็นทางการเพื่อศึกษาต่อ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับสมัครตามที่ University of Warwick กำหนด

-เมื่อผู้สมัครได้รับหมายเลขประจำตัวนักศึกษาแล้วจะได้รับการร้องขอให้อัปโหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-ในการสมัครอย่างเป็นทางการ นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารทุนการศึกษา XZ02

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

warwick.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...