ทุนวิจัยป.เอก ด้านการประมวลผลภาษาในเด็กที่สูญเสียการได้ยิน ที่ Murdoch U.

Murdoch University สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย มีความยินดีมอบทุนการศึกษา Language processing in children with hearing loss Scholarship โดยเปิดรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

โดยโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ทำงานร่วมกับนักวิจัยระดับโลกด้านภาษาและการได้ยิน การดำเนินงานในห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูลที่หลากหลาย หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับคลินิกสุขภาพด้านการได้ยิน เป็นต้น

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก จะต้องมีพื้นฐานความรู้ในระดับปริญญาโทด้านการประมวลผลภาษา (รวมถึงการออกแบบการทดลอง และทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติ)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.mq.edu.au/?a=519657

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

currentschoolnews

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...