โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ 159 อัตรา เรียนจบบรรจุเป็นพนง.ของ กฟภ.

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ สำหรับปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับทั้งสิ้น 159 อัตรา สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มีนาคม 2562

 

 

ระดับการศึกษา:

1. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า จำนวน 104 คน ซึ่งจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ. เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านช่างแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟภ. ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องทดลองงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 2536 ถึง 30 พ.ย. 2543

– โสด สัญชาติไทย

– จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง

– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100

– รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 ซม.

– สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี

– ไม่มีรอยสักบนร่างกาย

– ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

– ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค

 

2. หลักสูตร 3 ปี

รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 – ม.4 จำนวน 55 คน ซึ่งจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ กฟภ. และผู้ที่มีผลการเรียนดี 5 อันดับแรก จะได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อกลับมาปฏิบัติงานให้ กฟภ. ต่อไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2545 ถึง 25 มี.ค. 2547

– โสด สัญชาติไทย

– จบการศึกษาชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2560 โดยผ่านการเรียน รด. ชั้นปีที่ 1 มาแล้ว // หรือ จบการศึกษาชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า

– ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง – 100

– รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 ซม.

– สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี

– ไม่มีรอยสักบนร่างกาย

– ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

– ยินดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ สำนักงานในส่วนภูมิภาค

 

วิธีการสมัคร:

– จำหน่ายใบสมัคร : 18 ก.พ. 62 – 11 มี.ค. 62

– รับสมัคร : 4 – 11 มี.ค. 62

– ประกาศเลขที่สอบ : 22 มี.ค. 62

– สอบข้อเขียน : 26 มี.ค. 62

– ประกาศผลสอบข้อเขียน : 5 เม.ย. 62

– ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 9 เม.ย. 62

– ทดสอบสมรรถภาพ : 10 – 11 เม.ย. 62

– ตรวจโรค : 12 เม.ย. 62

– สอบสัมภาษณ์ : 18 – 23 เม.ย. 62

– ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 62

– เปิดภาคเรียน : 16 พ.ค. 62

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

– หลักสูตร 3 ปี ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรช่างเฉพาะทาง ปีการศึกษา 2562 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...