ทุนป.เอก ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ Tsinghua University ประเทศจีน

Siemens China Scholarship ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกที่ Tsinghua University มหาวิทยาลัยในปักกิ่ง ประเทศจีน

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียน 40,000 RMB ต่อปี (ประมาณ 187,000 บาท) ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมมูลค่ากว่า 160,000 RMB ต่อปี (ประมาณ 749,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก คณะ Mechanical Engineering, Department of Computer Science and Technology, Academy of Arts & Design, School of Software, Department of Automation, Department of Electrical Engineering และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน Tsinghua University

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-เป็นไปตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ประจำปี 2019

-ผู้สมัครจะไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นสำหรับเรียนต่อใน Tsinghua University

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา Siemens China และแบบฟอร์มการตรวจร่างกายชาวต่างชาติ ได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ ประจำปี 2019 และส่งใบสมัครไปที่เว็บไซต์ gradadmission.tsinghua.edu.cn

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gradadmission.tsinghua.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...