PAN THAI AIR รับสมัคร “Customer Service Agent” ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

PAN THAI AIR รับสมัครงานตำแหน่ง “Customer Service Agent” เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภาคพื้น โดยทำหน้าที่ตรวจรับบัตรโดยสาร (CHECK-IN) และดูแลผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก

รวมทั้งให้บริการโดยทำหน้าที่ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร เที่ยวบินภายในประเทศ ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

สวัสดิการ:

1. ค่าล่วงเวลา

2. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

3. โบนัส (สำหรับพนักงานที่อายุงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป)

4. เครื่องแบบพนักงาน

5. วันลาพักร้อน

6. ประกันสังคม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

3. เพศชาย ผ่านหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ความสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร

4. เพศหญิง ความสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

5. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้

6. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี

7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สำหรับสนามบินสุวรรณภูมิ (ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี)
ต้องมีคะแนน TOElC อย่างต่ำ 500 คะแนนขึ้นไป

8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) : 2 รูป (รูปถ่ายต้องใส่สูทดำ เชิ้ตขาวมีปก)

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) : 4 รูป (รูปถ่ายต้องใส่สูทดำ เชิ้ตขาวมีปก)

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน : 6 แผ่น

4.สำเนาทะเบียนบ้าน : 6 แผ่น

5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ถ้ามี : 4 แผ่น

6.สำเนาวุฒิการศึกษา : 2 แผ่น

7.สำเนาใบปริญญาบัตร : 2 แผ่น

8.สำเนาผลคะแนนโทอิค Toeic 500 คะแนนขึ้นไป : 2 แผ่น

9.ใบรับรองแพทย์ (ตัวจริง) : 1 ฉบับ

10.สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) : 2 แผ่น (สำหรับผู้ชาย)

12.ผลตรวจอาชญากรรมตามกฎหมา>ย (ตัวจริง) : 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง Resume /CV ที่ Email : hr_recruitment@panthaiair.com

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

PAN THAI AIR งานสนามบิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...