มาแล้ว!! ทุน IELTS จาก British Council เรียนต่อปริญญาตรี-โท ในต่างประเทศ

IELTS Prize เป็นทุนที่สนับสนุนโดย British Council มอบให้ผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น มีแรงจูงในการพัฒนาทักษะในสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์จากการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ทุน IELTS เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนต่อได้ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่ยอมรับผลคะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้านักศึกษา โดยทุนที่เปิดรับล่าสุดเป็นทุนสำหรับปีการศึกษา 2019/20

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนระดับประเทศ จำนวน 3 ทุน 

-First Prize: GBP 6,000 (ประมาณ 247,788 บาท)

-Second Prize: GBP 5,000 (ประมาณ 206,490 บาท)

-Third Prize: GBP 4,000 (ประมาณ 165,192 บาท)

ทุนระดับภูมิภาค จำนวน 3 ทุน 

-Grand Prize: สนับสนุนค่าเล่าเรียนในปีแรกสูงสุด GBP 40,000 (ประมาณ 1,651,921 บาท)

-Second Prize: GBP 10,000 (ประมาณ 412,980 บาท)

-Third Prize: GBP 8,000 (ประมาณ 330,384 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาที่ยอมรับผลคะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งในการรับเข้านักศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ieltsasia.org

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ ieltsasia.org

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2019 เวลา 18.00 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ieltsasia.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...