ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาควิชาของมหาวิทยาลัยในออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก

AIAS จัดมอบทุนการศึกษา AIAS-COFUND สูงสุดจำนวน 15 ทุน เพื่อสนับสนุนนักวิจัยที่มีความสามารถโดดเด่นจากทั่วทุกมุมโลก เปิดกว้างในทุกสาขาวิชาและทุกหัวข้อการวิจัย โดยทุน AIAS-COFUND II แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

AIAS-COFUND Junior Fellowships สำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่มีประสบการณ์การทำงาน 2-10 ปี สนับสนุนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12-36 เดือน

AIAS-COFUND Senior Fellowships สำหรับนักวิจัยที่มีประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป สนับสนุนเป็นระยะเวลา 6-18 เดือน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการวิจัย และเงินเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนนักวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กลุ่มเป้าหมายของโครงการคือนักวิจัยที่มีศักยภาพ

-มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก

-มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหลังปริญญาเอกอย่างน้อยสองปี

-ผู้สมัครจะต้องไม่พักอาศัยหรือดำเนินกิจกรรมหลัก (ทำงานและอื่นๆ) เป็นเวลามากกว่า 12 เดือนในเดนมาร์ก

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

23 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aias.au.dk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...