NRF Research Fellowship ทุนวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ประเทศสิงคโปร์

NRF Research Fellowship ทุนวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีศักยภาพโดดเด่นจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อร่วมทำการวิจัยที่ประเทศสิงคโปร์

รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนวิจัยเป็นเวลา 5 ปี มูลค่าประมาณ SGD 3 ล้านเหรียญ (ประมาณ 71 ล้านบาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัย ด้านปัญญาประดิษฐ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักวิจัยจากทุกสัญชาติ

– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์การวิจัยด้าน AI หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ AI

– ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือมีตำแหน่งที่เทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาท้องถิ่นเป็นเวลามากกว่า 1 ปี ณ วันที่ยื่นสมัคร

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทาง Integrated Grant Management System (IGMS) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้จากลิงก์ด้านล่าง

 

ปิดรับสมัคร:

19 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nrf.gov.sg

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...