อยากเรียนต่อป.ตรี-โท ด้านแฟชั่นสมัครเลย!! ทุนเรียนฟรีจาก IFA Paris ประเทศฝรั่งเศส

International Fashion Academy (IFA Paris) สถาบันการศึกษาเอกชนจากประเทศฝรั่งเศส ที่เน้นการสอนด้านแฟชั่นโดยเฉพาะ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาต่อ และรับทุนการศึกษาจากทางสถาบัน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. Full Scholarship  ทุนเต็มจำนวน สนับสนุนค่าเล่าเรียน 100%

2. Excellence Scholarship ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 40%

3. Distinction Scholarship ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 20%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อด้านแฟชั่นในระดับปริญญาตรี (ตลอดหลักสูตร 3 ปี) และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

2. ผู้สมัครทุนระดับปริญญาตรี จะต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

3. ผู้สมัครที่ไม่ได้มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีคะแนน IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป

4. ผู้สมัครทุนระดับปริญญาโท จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคะแนน IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครขอรับทุนได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ifaparis.com/admissions/scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...