ด่วน!! USAID รับสมัครงานหลายตำแหน่ง รายได้เริ่มต้นสูงสุด 514,115 บาท/ปี

ยูเอสเอด (USAID) หรือ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ ในช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมการป้องกันลัทธิคอมมิวนิสต์ ต่อมามุ่งเน้นการเปิดตลาดการค้าเสรีและดำเนินการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามในปัจจุบัน

ปัจจุบันองค์กรทำหน้าที่เผยแพร่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี สนับสนุนการมีรัฐบาลที่ดีและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติ ปกป้องสิทธิมนุษยชน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลก พัฒนาความมั่นคงทางอาหารของโลก สนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา ช่วยเหลือป้องกันในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในประเทศอื่น และให้ความช่วยเหลือในทางมนุษยธรรมในกรณีเกิดภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม

 

 

ล่าสุด USAID ได้มีประกาศรับสมัครงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. Secretary รายได้ 514,115 บาท/ปี

2. Receptionist รายได้ 371,450 บาท/ปี

3. Administrative Assistant รายได้ 514,115 บาท/ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ th.usembassy.gov

 

ปิดรับสมัคร:

1. Secretary ปิดรับสมัคร 8 ตุลาคม 2561

2. Receptionist ปิดรับสมัคร 11 ตุลาคม 2561

3. Administrative Assistant ปิดรับสมัคร 15 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

U.S. Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...