ประกวดวาดภาพโปสเตอร์รางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ และทุนการศึกษาอีกมากมาย!!

น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาที่มีฝีมือด้านงานศิลปะเชิญมาทางนี้! ร่วมลงสมัครในเวทีประกวด เพื่อชิงชัยลุ้นไปตะลุยญี่ปุ่นกับอีซูซุกัน!!

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เลิก…ลด…ละ…ขยะพลาสติก” ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษามากมาย

 

 

คุณสมบัติ

– เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี

– ผู้สมัครจะต้องแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน

– โดยสมาชิกต้องอยู่ระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (1 คนสามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น)

 

รางวัลการประกวดรางวัล

– รางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน)

– รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)

– รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุนต่อ 1 ทีม)

 

การส่งผลงาน

– เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนดลงบนกระดาษขนาด 11 ½ นิ้ว x 16 ½ นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงาน โดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ พร้อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับของทางโรงเรียนและลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่

– จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพ มาที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
เลขที่ 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

– วงเล็บมุมซองว่า “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561”

– ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

– ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศในศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร. 0-2966-2127-9

– โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...