สถาบัน Dunlap มอบทุนวิจัยหลังป.เอก ในสาขาดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์

สถาบัน Dunlap ที่ University of Toronto จัดมอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดยเริ่มทำการศึกษาในเดือนกันยายน 2019 ที่ประเทศแคนาดา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ในขั้นแรกทุนการศึกษามีอายุ 3 ปี แต่อาจได้รับการขยายเวลาเพิ่มโดยขึ้นอยู่กับผลงานของผู้เรียน โดยทุนนี้ประกอบด้วยเงินเดือนประจำปี CAD $70,056 (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) บวกค่าสวัสดิการและการทำวิจัย CAD $18,000 ต่อปี (ประมาณ 452,000 บาท) นอกจากนี้ ยังมีเงินช่วยเหลือด้านการย้ายที่อยู่ และมีโอกาสในการขอทุนวิจัยเพิ่มเติมจากสถาบัน Dunlap

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก ในสาขาดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-รายชื่อผลงานตีพิมพ์

-รายละเอียดโครงการวิจัยประมาณ 3 หน้า

-จดหมายรับรอง 3 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดผ่านทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ส่งไปยังอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

coolstar.dunlap.utoronto

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...