ทุนรัฐบาลจีนในระดับป.โท-ป.เอก ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

วันนี้เรามีทุนจากรัฐบาลจีนมาฝากสำหรับผู้ที่กำลังรอไปศึกษาที่แดนมังกร โดยทุนนี้มอบให้เรียนต่อใน สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน ประจำปีการศึกษา 2019-2020 ซึ่งมีเงื่อนไขว่าผู้รับทุนจะต้องไม่ถือสัญชาติจีน

ในหลักสูตรปริญญาเอกมีทั้งที่สอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ยกเว้นคณะมนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา และกฎหมาย)

ส่วนหลักสูตรปริญญาโทโดยทั่วไปจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีน ยกเว้นหลักสูตรด้านการจัดการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา และ Electronics and Chemical Engineering & Life Science and Technology

 

ดังนั้น ผู้สมัครที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนจะต้องเรียนภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี และสอบผ่าน HSK 4 และสำหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL 80 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 คะแนน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน และค่าที่อยู่อาศัย

-ค่าประกันสุขภาพครบวงจร 800 RMB ต่อปี (ประมาณ 3,800 บาท)

-ครองชีพรายเดือน ดังนี้

-ผู้สมัครปริญญาโท 3,000 RMB/เดือน (ประมาณ 14,300 บาท)

-ผู้สมัครปริญญาเอก 3,500 RMB/เดือน (ประมาณ 16,700 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่ถือสัญชาติจีน

-ผู้สมัครเรียนปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

-ผู้สมัครเรียนปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

-มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

-ผู้สมัครควรมีความสามารถในการวิจัยวิทยาศาสตร์

-ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครและการเตรียมเอกสารได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyathit.hit.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...