ทุนวิจัยหลังป.เอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติที่ Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์

Asian Civilisations Museum (ACM) มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอกแก่นักศึกษาต่างชาติที่ประเทศสิงคโปร์

Asian Civilisations Museum ทุ่มเทให้กับการสำรวจมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนวัฒนธรรมของบรรพบุรุษชาวสิงคโปร์ โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เปิดให้บริการเมื่อปี 1997

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือนสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ: S$5,000 (ประมาณ 118,000 บาท) โดยนักวิจัยชาวต่างชาติจะได้รับเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวจำนวน S$3,000 (ประมาณ 70,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก ในภาควิชาต่อไปนี้

– Material Studies

– Material Culture Studies

– Museological Studies

– Trade

– Singapore Community Heritage

– Peranakan / Mixed heritage Research

– Cities/Urban Studies

– Intangible Cultural Heritage

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักวิจัยชาวต่างชาติ

-ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิทยานิพนธ์

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานควาามสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ส่งไปที่อีเมล nhb_acm_rpu@nhb.gov.sg และไฟล์แนบไม่ควรเกิน 5MB

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.acm.org.sg

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...