UFS มอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศแอฟริกาใต้

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน Postdoctoral Research Fellowship ที่ Free State Centre for Human Rights ใน University of the Free State มหาวิทยาลัยในบลูมฟอนเทน ประเทศแอฟริกาใต้ โดยโครงการนี้เปิดรับทั้งผู้สมัครจากประเทศแอฟริกาใต้ และผู้สมัครจากต่างประเทศ

โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการพัฒนาวัฒนธรรมด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-R220,000 ต่อปี (ประมาณ 487,000 บาท)

-R30,000 สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (ประมาณ 66,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านสิทธิมนุษยชนในสาขากฎหมาย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และรัฐศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลา 5 ปี

-ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถย้ายไปที่ UFS ได้ตลอดระยะเวลาการรับทุน

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-ใบแสดงผลการเรียน

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-รายละเอียดข้อมูลของนักวิชาการ หรืออาจารย์สองท่านที่สอนหรือเป็นรปรึกษาของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารการสมัครได้ทางอีเมล pretorjl@ufs.ac.za

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.chr.up.ac.za

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...