ทุนป.เอกเต็มจำนวน พร้อมสนับสนุนค่าครองชีพ จาก Chosun University ประเทศเกาหลีใต้

SoC design Lab ในภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารจาก Chosun University ประเทศเกาหลีใต้ ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อรับทุนในระดับปริญญาเอก และในหลักสูตรการวิจัยหลังปริญญาเอก โดยเป็นทุนเต็มจำนวนพร้อมมีการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาเอก และการวิจัยหลังปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรด้านไอที (ต้องมีความคุ้นเคยกับ C Programming, MATLAB และ Chip design)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้ปกครองของผู้สมัครต้องมีสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่เกาหลี

-สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่ต่างประเทศ (ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและการสื่อสาร และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)

-มีคะแนน TOEFL iBT ขั้นต่ำ 80 คะแนน หรือ IELTS 6.5 คะแนน

-มีคะแนนเฉลี่ยสะสม CGPA ที่ดีเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV ที่ประกอบด้วยรูปภาพ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ อีเมล ประสบการณ์ทางวิชาการหรือประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมอื่นๆ

-สำเนาแสดงผลการเรียน

-สำเนาใบรับรองการสำเร็จการศึกษา

-สำเนาการสอบภาษาอังกฤษ (IBT หรือ IELTS)

-วิทยานิพนธ์ในรูปแบบไฟล์ PDF

-วารสารตีพิมพ์ในรูปแบบไฟล์ PDF

 

วิธีการสมัคร:

-กรุณาติดต่อและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปที่ที่ปรึกษาปริญญาเอก GoangSeogChoi, SoC Design Lab, Dept. of Information and Communication Eng., CHOSUN University, GwangJu, South Korea ที่อยู่อีเมล [email protected]

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asic.chosun.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...