Victoria International Excellence Scholarships ทุนสำหรับป.ตรี ที่ประเทศนิวซีแลนด์

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา Victoria International Excellence Scholarships ในระดับปริญญาตรี โดยมีระยะเวลาการรับทุนประมาณ 3 ปี เรียนต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า $20,000 ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ประมาณ 654,500 บาท) โดยปีแรกนักเรียนจะได้รับทุนมูลค่า $10,000 (ประมาณ 327,000 บาท) และ $5,000 (ประมาณ 163,000 บาท) ในปีที่ 2 และปีที่ 3

 

ระดับการศึกษา:

ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-นักเรียนต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งปี (เช่น Year12) ที่โรงเรียนมัธยมของนิวซีแลนด์

-NCEA ใน Level 2 หรือ 3 หรือเทียบเท่า

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก

-หนังสือแนะนำตัว

-หนังสือรับรอง

 

ปิดรับสมัคร:

10 พฤศจิกายน 2018 และ 10 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.victoria.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...