ทุนปริญญาตรี ด้านศิลปะร่วมสมัยของชาวเมารี เรียนต่อที่ Massey University

College of Creative Arts ที่ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ มีความยินดีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี Toioho ki Apiti (BMVA) เพื่อศึกษาต่อเกี่ยวกับด้านศิลปะร่วมสมัยของชาวเมารี โดยทุนนี้นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษามูลค่า 5000 เหรียญ (ประมาณ 166,000 บาท) ตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา

-จำนวน 10 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี เพื่อศึกษาศิลปะร่วมสมัยของชาวเมารี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา (อย่างน้อย 150 หน่วยกิต)

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-เขียนอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจในศิลปะร่วมสมัยของชาวเมารี และสิ่งที่หวังว่าจะได้รับจากการศึกษาระดับปริญญา (ไม่เกิน 300 คำ)

-เขียนอธิบายเป้าหมายในอนาคตเกี่ยวกับการศึกษา (ไม่เกิน 150 คำ)

-กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายนของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

creative.massey.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...