ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลการวางแผนแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัล 1 แสนบาท!!

มีเวทีการประกวดมาให้ล่ารางวัลกันอีกแล้ว!! คราวนี้เป็นการแข่งขันสำหรับผู้มีใจรักในงานออกแบบ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “รางวัลการวางแผนแห่งชาติ : Thailand Planning Awards – TPA” ภายใต้แนวคิด “Smart Growth & Smart Sustainability” ชิงเงินรางวัลสูงสุด 1 แสนบาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

– นักเรียน นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคล กลุ่มองค์กร

– ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ

 

รายละเอียดผลงานประกวด

– ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ มีเอกลักษณ์ มีความเป็นสากล และต้องสื่อความหมาย ชัดเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องภายใต้แนวคิดที่กำหนด

– ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องประกอบด้วยข้อความ “TPA” และ “Thailand Planning Awards” เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์

– ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือยุยงส่งเสริมให้เกิดความรุนแรง ไม่เกี่ยวกับการเมือง และการหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

– ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น

– ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของผู้อื่น และหน่วยงานใดๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หากฝ่าฝืนและมีการตรวจพบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอน ยกเลิกการพิจารณารางวัล และปรับเงินเป็นจานวน 50,000 บาท พร้อมชดเชยค่าดำเนินโครงการประกวด (การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย)

– ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

– ส่งผลงานได้ ท่าน/กลุ่ม/องค์กร ละ 1 ชิ้น

– ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานสนับสนุนกองทุนการวิจัย (สกว.) โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง

– การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดเวลา

– เปิดรับผลงานการออกแบบระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 (ไม่เกิน เวลา 23.59น.)

– ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารับคัดเลือก 20 ผลงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ทาง Facebook Page Thailand Planning Awards

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร 0 2965 8821

Thailandplanningawards

 

ที่มา:  contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...