ทุนในระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักวิทยาศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนา ที่บราซิล

National Council for Scientific and Technological Development (CNPq) ที่เมืองบราซีเลีย ประเทศบราซิล และ TWAS เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุน TWAS-CNPq Postgraduate Fellowship Programme โดยเป็นทุนที่มอบให้แก่นักวิทยาศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนา และประเทศอื่นๆ (ยกเว้นบราซิล)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งครอบคลุมค่าครองชีพ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร และประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาต่อไปนี้

-Agricultural Sciences

-Structural, Cell and Molecular Biology

-Biological Systems and Organisms

-Medical and Health Sciences incl. Neurosciences

-Chemical Sciences

-Engineering Sciences

-Astronomy, Space and Earth Sciences

-Mathematical Sciences

-Physics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา

-ไม่จำกัดอายุ

-สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน Natural Sciences (ขั้นต่ำคือปริญญาโท)

-มีความรู้ภาษาโปรตุเกส หรือสเปน หรือภาษาอังกฤษ

-มีหลักฐานยืนยันว่าจะกลับไปยังประเทศของตนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับทุนแล้ว

-มีจดหมายตอบรับอย่างเป็นทางการจากสถาบัน

-หลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาโปรตุเกส หรือภาษาสเปน หรือภาษาอังกฤษ

-นำเสนอแผนวิจัยโดยละเอียด

-สามารถรับผิดชอบทางการเงินสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่มาด้วย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ตามเว็บไซต์ด้านล่าง

 

ปิดรับสมัคร:

14 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

twas.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...