สถาบันวิจัยเยอรมนี แจกทุนให้นักวิชาการรุ่นเยาว์ สนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน 68,000 บาท

Leibniz Institute of European History (IEG) ในเมือง Mainz ประเทศเยอรมนี มีความยินดีมอบทุนวิจัย และทุุนการศึกษาแก่นักวิชาการรุ่นเยาว์ (นักวิจัยหลังปริญญาเอก) ทั้งผู้ที่มาจากเยอมนี และเป็นนักวิจัยต่างชาติ

โดยทุนการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครสามารถดำเนินการวิจัย และพัฒนาปรับปรุงโปรเจคของตัวเอง ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากนักวิชาการที่ปฏิบัติงานใน IEG

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าครองชีพรายเดือน 1,800 ยูโร (ประมาณ 68,000 บาท) ปฏิบัติงานในสถาบัน Mainz เป็นเวลา 6 – 12 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครทั้งนักวิจัยจากประเทศเยอรมนี และนักวิจัยต่างชาติ

-ในระหว่างการรับทุนผู้สมัครต้องพักอาศัยอยู่ในสถาบันของ Mainz

-โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 3 ปี ก่อนเข้าร่วมโครงการ

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบเป็นภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ieg-mainz.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...