U. of West London แจกทุน 50 ทุน มูลค่า 2 แสนบาท เรียนต่อตรี-โท ได้ไม่จำกัดสาขา

University of West London แจกทุน International Ambassador Scholarships 50 ทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์เรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท

โดยผู้ที่มีสิทธิรับทุนจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนเรียบร้อยแล้ว

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี หรือโทมูลค่า £5,000 (ประมาณ 200,000 บาท) จำนวน 50 ทุน โดยทุนนี้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรกของการศึกษาเท่านั้น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ นอกเขตยุโรป

-ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาที่กำหนด จาก University of West London

-ผู้สมัครทุนระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป โดยคะแนนในแต่ละพาร์ทจะต้องไม่น้อยกว่า 5.5

-ผู้สมัครทุนระดับปริญญาโทจะต้องมีผลคะแนน IELTS 650 ขึ้นไป โดยคะแนนในแต่ละพาร์ทจะต้องไม่น้อยกว่า 5.5

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครทุน

 

วิธีการสมัคร:

อ่ายนรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม และสมัครทุนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ปิดรับสมัคร:

25 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uwl.ac.uk

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...