ทุนป.โท สำหรับนักศึกษาหญิง เรียนต่อที่ University of Western Australia

University of Western Australia เชิญชวนนักศึกษาหญิงที่สนใจสมัครรับทุน CTW Ada Jackson Scholarship ในระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Teaching เรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

โดยทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาหญิงที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $5,000 (ประมาณ 165,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท Master of Teaching

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาใน Master of Teaching ที่มหาวิทยาลัย

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

2 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ipoint.uwa.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...