Aspen Institute เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญสมัครเข้าร่วมโครงการ New Voices Fellowship 2019

Aspen Institute เชิญชวนผู้สมัครที่สนใจเข้าร่วมโครงการ New Voices Fellowship 2019 ซึ่งเป็นโครงการด้านทักษะการสื่อสาร และการเป็นผู้นำด้านสื่อ จัดขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพโดดเด่น

โดยในปีนี้โครงการจะเปิดรับสมัครจำนวน 25 คน ซึ่งต้องการนักวิจัยจำนวน 15 คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพโลก (Global Health) เศรษฐศาสตร์การพัฒนา สุขภาพและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังมองหาผู้ร่วมโครงการอีก 10 ท่าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้านสุขภาพทางเพศ การเจริญพันธุ์ และสิทธิต่างๆ

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครที่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

-ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการควรจะมีบันทึกความสำเร็จทางอาชีพ และมีความปรารถนาที่จะแบ่งปันมุมมองและความรู้ของตนสู่วงกว้าง

 

วิธีการสมัคร:

ศึกษารายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

newvoicesfellows

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...