สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 36 วิชาเอก 419 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – วันที่ 24 ก.ค. 2561

สำหรับใครที่กำลังเฝ้ารอการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย วันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝาก โดย อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2561

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

-อัตราเงินเดือน ครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

-อัตราเงินเดือน ครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี)

-อัตราเงินเดือน ครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

-อัตราเงินเดือน ครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 6 ปี)

 

.

 

คุณสมบัติ:

-สัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอก ที่นำมาประกอบการสมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

-ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

 

วิธีการสมัคร:

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 – วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

special.obec.go.th/doc2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...