ข่าวดี!! DAAD แจกทุนป.โท เรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัย TU Berlin ประเทศเยอรมนี

ทุน DAAD ระดับปริญญาโทนี้เป็นทุนเรียนต่อในสาขา Urban Management ณ มหาวิทยาลัย TU Berlin ประเทศเยอรมนี มีรายวิชาหลักได้แก่ Urban Economics, Governance, Resource Management และ Spatial Justice and Project Management

หลักสูตรนี้จะมีการเรียนทั้งหมด 3 เทอม (รวมการทำ thesis ในเทอมที่ 3) รวมถึงโอกาสในการฝึกงานในช่วงปิดเทอมเป็นเวลา 7 สัปดาห์ และการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยจะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เช็คได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขา Urban Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบมาในสาขา ภูมิศาสตร์ สถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง วิศวกรรมโยธา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ (International Development)

ผู้สนใจสมัครทุน DAAD ในสาขานี้จะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และเรียนจบมาไม่เกิน 6 ปี สามารถตรวจสอบคุณสมบัติอื่นๆ ได้ที่ https://goo.gl/T6yusQ

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัคร พร้อมกับเอกสารเพิ่มเติมได้ 2 ช่องทางคืออีเมล info[at]urbanmanagement.tu-berlin.de

หรือส่งเอกสารตามที่อยู่ต่อไปนี้

Technische Universität Berlin
Urban Management Program
Sekr. HBS 5
Hardenbergstraße 16-18
D-10623 Berlin
Germany

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.urbanmanagement.tu-berlin.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...