ห้ามพลาด!! โอกาสฝึกงานกับ ICC Banking Commission ที่ฝรั่งเศส พร้อมมีค่าตอบแทน

ICC Banking Commission ประเทศฝรั่งเศส ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในแผนก Policy and Business Practices พร้อมมีค่าตอบแทนให้

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโอกาสทำงานในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานแบบเต็มเวลา คิดเป็น 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นักศึกษาฝึกงานจะได้รับเงินค่าตอบแทนตามกฎหมายของฝรั่งเศส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่จำกัดสัญชาติ

-เนื่องจากการปฏิบัติงานใน  ICC Banking Commission ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครจึงจำเป็นต้องมีความรู้ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี หากเชี่ยวชาญในภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-ใบสมัครที่ไม่มีตราประทับของ convention de stage จะไม่ได้รับการพิจารณา

-ผู้สมัครต้องมีประกันสุขภาพ

-ผู้สมัครต่างชาติต้องมีวีซ่าที่ออกให้โดยกงสุลฝรั่งเศส

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-Cover letter

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง CV และ cover letter ฉบับภาษาอังกฤษไปถึง Laura Straube ตามอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

28 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

iccwbo.org/careers/internship-opportunities

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...