ทุนเต็มจำนวน หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ ที่ประเทศมาเลเซีย

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษา SJI International School Malaysia IB Diploma Scholarship ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme, IBDP) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16-18 ปี ศึกษาต่อ ณ ประเทศมาเลเซีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนเป็นเวลา 2 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

Year 12 หลักสูตร International Baccalaureate Diploma Programme

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครได้

-International Baccalaureate Diploma Programme เป็นหลักสูตร 2 ปี มุ่งเน้นสำหรับนักเรียนที่อายุระหว่าง 16-18 ปี

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-แบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมลงนามผู้ปกครอง

-Personal Statement

-สำเนาแสดงผลการผลการศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

-รูปถ่ายขนาด Passport Size

-การรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่เรียนอยู่ปัจจุบัน

 

วิธีการสมัคร:

แบบฟอร์มใบสมัคร

-ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังอีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

16 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sji-international.edu.my

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...