ชิงรางวัล 750,000 บาท พร้อมโอกาสดูงานที่ญี่ปุ่น กับโครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest “รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ”

 

 

หัวข้อการประกวด:

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest “รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ”

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด:

นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

 

ประเภทการประกวด:

1. ประกวดบทความ

2. ประกวดวีดิทัศน์

 

ระดับการประกวด:

1. ระดับมัธยมศึกษา ประกวดภายใต้หัวข้อ “โรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในมุมมองของฉัน”

2. ระดับอุดมศึกษา ประกวดภายใต้หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ”

3. ระดับประชาชนทั่วไป ประกวดภายใต้หัวข้อ “โรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สานฝันพลังงานอนาคต”

 

วิธีการสมัคร:

ส่งผลงานไปที่ ตู้ ปณ.1183 ปณฝ.รามคำแหง กทม. 10241

 

ปิดรับสมัคร:

17 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

contestwar.com/contest/14013

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...