ประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 ลุ้นดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น!!

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น CSR Tollway Contest 2018 หัวข้อ “Change your mind , Safe your life แค่เปลี่ยน…ชีวิตก็ปลอดภัย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุ่น มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

 

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถด้านโฆษณาสั้น และส่งผลงานเข้าประกวด

– เพื่อให้เยาวชนได้ใช้สื่อออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์

– กระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี เคารพกฎจราจร

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

– นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 25 ปี (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2536 ถึง 31 ธันวาคม 2546)

– 1 ทีม (เดี่ยวนับเป็น 1 ทีม) สามารถส่งผลงานได้ 1 เรื่อง และสมาชิกต้องอยู่ในสถาบันเดียวกัน

– 1 ทีม ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูที่ปรึกษา ทีมละ 1 ท่าน (ซึ่งอาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม)

– ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (กลุ่มไม่เกิน 4 คน รวมอาจารย์ที่ปรึกษา)

 

 

ระยะเวลาการประกวด

– รับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด : 3 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561

– ประกาศรายชื่อ 20 ทีมสุดท้ายผ่านทาง www.tollway.co.th และ Facebook : CSR Tollway Contest : 11 ตุลาคม 2561

– ระยะเวลาปล่อยโฆษณาสั้น 20 ทีมสุดท้าย เพื่อหาผู้ชนะรางวัล Best Popular : 11 – 31 ตุลาคม 2561

– รอบ Semi-Final Pesent 20 ทีม : 30 ตุลาคม 2561

– รอบชิงชนะเลิศ Final Present 10 ทีมสุดท้าย และงานประกาศรางวัล (ช่วงบ่าย) : 31 ตุลาคม 2561

– ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น : 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และสิทธ์ิในการศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุ่น

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และสิทธ์ิในการศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุ่น

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และสิทธ์ิในการศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดัง ณ ประเทศญี่ปุ่น

– รางวัล Best Popular ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท (ทีมที่มีคะแนน Like และ View ทาง YouTube Channel : CSRTollway สูงที่สุด)

 

ติดต่อสอบถาม

– แผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

– โทร.02-792-6523-25

อีเมล : csr@tollway.co.th , chanagorn.k@tollway.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...