การประกวดสิ่งประดิษฐ์ Young Makers Contest ปี 3 ชิงทุนการศึกษาพร้อมดูงานที่อเมริกา!!

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จับมือพันธมิตรหลัก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

จัดโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3” เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ระดับนักเรียน–นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว” ที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คนในสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษได้ หรือไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

 

รางวัลการประกวด :

ชิงรางวัลใหญ่ทริปร่วมงาน Maker Faire Bay Area มหกรรมแสดงสิ่งประดิษฐ์ ของเหล่าเมกเกอร์ทั่วโลก ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2562 และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

 

รายละเอียดการแข่งขัน :

โครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 3’ แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ

– นักเรียน–นักศึกษาสายอาชีพ (ระดับไม่เกินปวส.)

– นักเรียน–นักศึกษาสายสามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)

 

หมดเขต :

เปิดรับสมัครไอเดียสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมโลกสีเขียว ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมดูรายละเอียดและกติกาการเข้าแข่งขัน เพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkokmakerfaire.com/ymc3/

 

ที่มา:  huntscholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...