ห้ามพลาด!! โอกาสทำงานกับกองการทูตวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ หมดเขต 29 มิ.ย.

กองการทูตวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรม

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน การวิเคราะห์ วิจัย และจัดทำฐานข้อมูลด้านการทูตวัฒนธรรมจำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สัญชาติไทย

-อายุ 18 ปีขึ้นไป

-มีวุฒิระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป

-มีทักษะในการติดต่อประสานกับหน่วยงานรัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

-มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้

-มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวง” พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วจำนวน 1 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด

-สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองจบการศึกษา พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารใบสมัคร และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ไปที่อีเมลล์ [email protected] หรือส่งเอกสารไปตามที่อยู่ที่ระบุไว้

 

ปิดรับสมัคร:

29 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...