Thai Lion Air เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง พร้อมรับนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2018!!

สายการบิน Thai Lion Air เป็นสายการบินในประเทศไทยที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างสายการบินไลอ้อนแอร์ ประเทศอินโดนีเซีย และกลุ่มนักธุรกิจชาวไทย เปิดให้บริการจาก กรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปยังเส้นทางภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศ

ขณะนี้ ทางสายการบินได้เปิดรับผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมงานในหลายตำแหน่ง รวมถึงนักศึกษาที่สนใจร่วมฝึกงาน มีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้

 

 

ตำแหน่งงาน

– Safety Officer

– Fleet Operations Officer

– HR Officer

– Call Center (Chinese or Japanese Skill)

– Crew Analyst Officer

– Revenue Control Officer

– Crew tracking and Crew movement

– Purchasing and asset officer

– Flight Operations Officer/ Base at Don Mueang International Airport

– Flight Operations Assistant/ Base at Don Mueang International Airport

– Flight Approval and Publication Officer/ Base at Don Mueang International Airport

– Ramp Operation Control Supervisor (Trang Station)

– Ramp Operation Control Officer

– Call Center (English Skill)

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของตำแหน่งเหล่านี้ได้ที่ : คุณสมบัติของงานที่รับสมัคร

 

ในส่วนของการรับนักศึกษาฝึกงาน มีรายละเอียดดังนี้

นักศึกษาฝึกงานประจำปี 2018

คุณสมบัติ :

– เป็นนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3ขึ้นไป

– มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

– มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

– ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนเท่านั้น

– มีความประพฤติเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

– ต้องฝึกเป็นระยะเวลา 3 และ 4 เดือน

– สามารถทำงานเป็นกะได้ (ในบางตำแหน่ง)

เอกสารแนบ : รายระเอียดการรับนักศึกษาฝึกงาน

ที่มา : job4thai

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...